Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Έναρξη προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

O Δήμος Παλλήνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(διά της ΓενικήςΓραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Βιου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Παλλήνης.

Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, θα υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – ΠρογράμματαΤοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)και το Ελληνικό Δημόσιο.


Κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης πρόκειται να υλοποιηθούν τα
παρακάτω προγράμματα

1. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (επιπέδου Α2 – Β1) [25 ώρες]
2. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) [50 ώρες]
Τα προγράμματα θα υλοποιούνται Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 7-10 μ.μ. στο χώρο του Κ.Δ.Β.Μ. του ΔήμουΠαλλήνης, Λεονταρίου Κάντζα, Παλλήνη και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικήςπροέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.


 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται ησυμπλήρωση σχετικής αίτησης* και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.


Ο νέος κύκλος προγραμμάτων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2013.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210.6033160 και
210.6604658

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση press@pallini.gr
ή στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης μέχρι 17/5/ 2013.
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου