Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - Αντιμετώπιση της κρίσης στην καθημερινότητα – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ένα νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, επίκαιρο όσο ποτέ, πρόκειται να ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου στο Δήμο Παλλήνης, με θέμα:

«Αντιμετώπιση της κρίσης στην καθημερινότητα».

Σκοπός του είναι η κατανόηση του ζητήματος της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και η αντιμετώπιση της σε επίπεδο καθημερινότητας

Απευθύνεται σε:

Κατοίκους του Δήμου Παλλήνης

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

·        Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικοοικονομικής κρίσης

·        Να ερμηνεύουν ορθολογικά τις παραμέτρους που συνθέτουν την κρίση

·        Να υιοθετούν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης

·        Να αποδέχονται πρακτικές εφαρμογές της κρίσης

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Πάλλήνης (Λ.Λεονταρίου, Κάντζα) κάθε Τρίτη και Παρασκευή 18:00-20:00 και Σάββατο 10:00-14:00.

Τηλ.: 2106033160 & 2106604658, e-mail:  press@palini.gr

Σημείωση : Τα μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας που δεν μπορούν να μεταβούν στο ΚΔΒΜ , δύνανται να πάρουν τις σχετικές αιτήσεις στα γραφεία του Συλλόγου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου