Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

9η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», από το Δήμο Παλλήνης - Κάντε τις παραγγελίες σας Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ο Δήμος Παλλήνης κατάφερε να δημιουργήσει και να εδραιώσει ως θεσμό που «Προσφέρει - Νοιάζεται - Στηρίζει», για 9η φορά, διοργανώνει τη Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», εμμένοντας στην έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης.

Από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου,  έως και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν:

·        Ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόπο και ταλαιπωρία, στη σελίδα που δημιούργησε ο Δήμος Παλλήνης:  www.marketpallinis.gr, ή
·        Στα Δημοτικά Καταστήματα και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του       Δήμου Παλλήνης

Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», θα γίνει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, επί της οδού Ιθάκης μπροστά από το Δημαρχείο Παλλήνης. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράδοση των προϊόντων θα γίνει το επόμενο Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013.

Να σημειωθεί ότι:
Ø Στα προϊόντα που διατίθενται περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε προϊόν.
Ø Οι παραγωγοί που έχουν επιλεχθεί, υποχρεούνται την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις τιμές των προϊόντων, τα πιστοποιητικά καθώς και το ειδικό φορολογικό καθεστώς(όπου απαιτείται).
Ø Το 2% των παραγγελιών θα διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Παλλήνης (για προϊόντα, συσκευασίες κ.τ.λ.).    Πηγή: Δελτίο τύπου Δήμου Παλλήνης
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Προθεσμία για διορθώσεις στο Ε9Ως τις 8 Μαρτίου 2014 έχουν προθεσμία οι περίπου 5.000.000 ιδιοκτήτες που έχουν εντοπίσει λάθη στο Ε9 πρέπει να προχωρήσουν στη διόρθωσή τους.
Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα έχουν διάστημα περίπου πέντε μηνών για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για το έτος 2011.
Κάθε είδους μεταβολή στο ακίνητο προβλέπει η διαδικτυακή εφαρμογή «περιουσιολόγιο» του TAXISnet  Η διόρθωση θα γίνει μέσω του συστήματος TAXISnet και της διαδικτυακής εφαρμογής «περιουσιολόγιο» που έχει τεθεί σε λειτουργία για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 και την ηλεκτρονική ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και την εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 Μέσω του «περιουσιολογίου» έχουν ήδη εκδοθεί και αναρτηθεί περίπου 5.000.000 μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011 για ισάριθμα φυσικά πρόσωπα απαλλασσόμενα από το ΦΑΠ (λόγω του ότι η αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατείχαν την 1η-1-2011 ήταν χαμηλότερη των 200.000 ευρώ).
Σύμφωνα, ειδικότερα, με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, καθορίζονται οι ακριβείς διαδικασίες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
1.Η δήλωση ΦΑΠ φυσικών προσώπων συντίθεται ψηφιακά από το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος ενημερώνεται για το περιεχόμενο της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών ΦΑΠ με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος - δήλωσης ΦΑΠ.
2.Αν δεν προκύπτει φόρος, ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr, χωρίς να αποσταλεί εκκαθαριστικό.
3.Σε περίπτωση διαφωνίας του φορολογουμένου με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία, όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΦΑΠ, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, με την ηλεκτρονική υποβολή νέας τροποποιητικής (συμπληρωματικής ή ανακλητικής) δήλωσης Ε9 έτους 2011, στην οποία θα αναγραφούν τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν στην περιουσιακή κατάσταση.
 Ειδικότερα, με την υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2011 ο φορολογούμενος μπορεί:
α) Να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, είτε στον πίνακα 1, για τα κτίσματα και τα εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα, είτε στον πίνακα 2, για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.) είτε και στους δύο πίνακες.
β) Να τροποποιήσει στοιχεία δηλωθέντος ακινήτου, όπως π.χ. τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που του ανήκουν, το ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.
4 . Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει τα στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπράγματου δικαιώματος.
5. Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΦΑΠ για το έτος 2011 ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2013. Από την ημερομηνία αυτή μετρά η τετράμηνη προθεσμία που παρέχεται για την υποβολή των τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 του έτους 2011. Συνεπώς, ως προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των διορθώσεων στα Ε9 του έτους 2011 ορίζεται η 8η Μαρτίου 2014.


Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Οι δουλειές του μέλλοντοςΤέρμα στις κλασσικές συνταγές που θέλουν τους γονείς να ωθούν τα παιδιά τους προς την ιατρική και τη δικηγορία δίνει μελέτη που αποτυπώνει τα επαγγέλματα με τη μεγαλύερη αναγνώριση και υψηλές αποδοχές, στο μέλλον. Το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων της Βρετανίας παρουσίασε έρευνα με τα πιο επικερδή επαγγέλματα σε 20 χρόνια, των οποίων το αντικείμενο δεν υπάρχει ακόμα αλλά βασίζονται σε πιθανά σενάρια για τις ανάγκες και τη ζήτηση του μέλλοντος. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, τα επαγγέλματα θα είναι τα εξής:
1. Σύμβουλος υγείας για ηλικιωμένους: με δεδομένο ότι ο γηραιότερος πληθυσμός αυξάνεται, τότε ένα επάγγελμα που θα εξειδικεύεται στην περίθαλψη της τρίτης ηλικίας θα είναι απαραίτητος.
2. Χειρουργός επαύξησης μνήμης: θα συμβάλει στη βελτίωση της μνήμης, ιδίως του ηλικιωμένου πληθυσμού.
3. Απτικός προγραμματιστής: θα ασχολείται με την τεχνολογία σε συνδυασμό με την επιστήμη της αφής.
4. Ψηφιακός Αρχιτέκτονας: θα σχεδιάζει εικονικές κατασκευές για να τις χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.
5. Χειριστής Χαμένων Δεδομένων: θα διαγράφει τα άχρηστα δεδομένα υπεύθυνα.
6. Ελεγκτής Κλίματος: θα τροποποιεί τις καιρικές συνθήκες που διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι πρέπει.
7. Μάνατζερ για Άβαταρ: θα σχεδιάζει και θα διαχειρίζεται τους εικονικούς χαρακτήρες των μελλοντικών pc games.
8. Κατασκευαστής μελών σώματος: στο ίδιο πλαίσιο με την τελειοποίηση της προσθετικής χειρουργικής, θα δημιουργούνται μέλη για αθλητές και στρατιώτες.
9. Χρηματιστής χρόνου: αντί για χρήματα, θα διαχειρίζεται το χρόνο του πελάτη του.
10. Περιοριστής παντοδυναμίας: θα επαναφέρει τους πελάτες του στην πραγματικότητα, μετριάζοντας τις πεποιθήσεις που τους θέλουν πανίσχυρους.
Πηγή: http://www.investnews.gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Εκδήλωση με θέμα: «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Παλλήνης»  Ο Δήμος Παλλήνης, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Παλλήνης», που διοργανώνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τον περιορισμό των απορριμμάτων, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λ. Μαραθώνος 117 – Παλλήνη)

Στην εκδήλωση θα προβληθεί ταινία μικρού μήκους με θέμα «Κομποστοποίηση στην Ευρώπη» και θα παρουσιαστούν τα θέματα «Σχολική κομποστοποίηση στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης» από την κα Κατερίνα Γούργουλη - Εκπαιδευτικό και «Κομποστοποίηση» από τον Φίλλιπο Κυρκίτσο (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).
  
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ημερίδες-Εξετάσεις για θεματα Υγείας στο Δήμο Παλλήνης

Το τμήμα Προστασίας  και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης,στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για πρακτικά θέματα προληπτικής ιατρικής, διοργανώνει τις παρακάτω δράσεις:

Ημερίδα με θέμα "Φλεβική Θρομβωση"  Δευτέρα 18 Νοεμβρίου
Ενημερωση για τον Καρκίνο του Μαστου. Τρίτη  19 Νοεμβρίου
Δωρεάν εξεταση Ψηφιακής Μαστογραφίας. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου
Αντιφυματικό Εμβολιασμό, σε μαθητές Δημοτικων Σχολείων. Νοέμβριος- Απρίλιος
Ημερίδα με θέμα "Ο Ελληνας, τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά"και
                               "Πρακτικές Οδηγίες Διακοπής Καπνίσματος"  Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
Στα συννημένα έγγραφα, υπάρχουν πληροφορίες εκτενέστερα

Καλλιοπη Ζινέλη
Εντεταλμένη Δημοτική Συμβουλος
 σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος
6974020778
5 συνημμένα — Λήψη όλων των συνημμένων αρχείων (σε συμπιεσμένη μορφή για )