Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

                                                  

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Την πέμπτη 11 Απρίλη 2019 και ώρα 6μμ θα γίνει η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Ανθούσας  στην αίθουσα του Συλλόγου.
     Θέματα της  συνεδρίασης θα είναι:
1.  Αντιπυρική περίοδος (ενημέρωση, εξελίξεις,  προγραμματισμός).
2.  Εκδήλωση για τα ναρκωτικά  (προγραμματισμός).
3.  Δραστηριότητες του Συλλόγου.
      Η συνεδρίαση του Δ.Σ.  θα είναι ανοιχτή.  Μπορούν να τεθούν για συζήτηση  θέματα 
από μέλη του Δ.Σ.  αλλά και από απλά μέλη του Συλλόγου.
                                                 
                                                    Για το Δ.Σ.  ο πρόεδρος
                                                         Νίκος  Γαβράς
                                                                    .