Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ

   Η Πολεοδομική Μελέτη για την ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης εγκρίθηκε με το ΦΕΚ ΑΑΠ 167/12-8-16.

Για την Πράξη Εφαρμογής έγινε η πρώτη ανάρτηση στις 12- 4- 2021. Η ανάρτηση, λόγω της πανδημίας, έγινε κυρίως ηλεκτρονικά, όπως και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η αυτοπρόσωπη ενημέρωση γίνεται με ραντεβού. Όμως λόγω έλλειψης προσωπικού, ούτε στα τηλέφωνα απαντούν οι υπηρεσίες του Δήμου, ούτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χιλιάδες ραντεβού από έναν έως δύο υπαλλήλους.

   Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα μπλοκάρουν την εξέλιξη της ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

   Το πρώτο έχει να κάνει με ορισμένες περιοχές στις οποίες οι ιδιοκτησίες είναι «εξ αδιαιρέτου», σε ενιαία μεγάλη έκταση.

Για παράδειγμα περιοχή Κούτελο:

·         Έχει έκταση 209.500 τ.μ.

·         Οι περισσότερες ιδιοκτησίες είναι 500 τ.μ.

·         Υπάρχουν περί τις 50 κατοικίες (νομιμοποιημένες).

·         Στο κτηματολόγιο εμφανίζονται με κοινό ΚΑΕΚ της ενιαίας έκτασης.

   Με τα παραπάνω δεδομένα:

   Οι ιδιοκτησίες θα χρεωθούν εισφορά σε γη, (αρθροιστικά), περίπου 49%. Μετά την εισφορά θα καθίστανται μη άρτιες. Αν μετατραπεί η εισφορά γης σε χρήμα συν την εισφορά σε χρήμα και σε συνδιασμό με τον καθορισμό της τιμής μονάδας, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Σχεδόν θα ξαναγοράσουν το οικόπεδό τους.

   Η αγορά «εξ αδιαιρέτου» από τους μικροϊδιοκτήτες έγινε με βάση το τοπογραφικό σχέδιο του μηχανικού Αναστάσιου Καρκαβέλα, στο οποίο ορίζεται η θέση της κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και οι δρόμοι, χωρίζοντας την έκταση σε «Οικοδομικά Τετράγωνα».

   Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής, ενώ αναγνωρίζεται η πραγματικότητα του σχεδίου του παραπάνω μηχανικού, όσον αφορά τους δρόμους και τα «ΟΤ», όπως ορίζονται σε αυτό, δεν αναγνωρίζεται ο ορισμός της θέσης της κάθε ιδιοκτησίας, με βάση την οποία ο ιδιοκτήτης αγόρασε.

Και τι κάνει;   Μετά τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, (ελέγχεται αν σωστά υπολογίζεται), κατανέμει «εξ αδιαιρέτου» την εναπομείνουσα ιδιοκτησία αναλογικά σε κάθε τετράγωνο. Έτσι, ένα οικόπεδο στο οποίο μπορεί να υπάρχει και κατοικία, εμφανίζεται να είναι 5 τ.μ. στο Α’ «ΟΤ», 12 τ.μ. στο Β’ «ΟΤ», 20 τ.μ. στο Γ’ «ΟΤ» κ.λπ.

Παράλογο;

Σκοπιμότητα;

Πραγματικό παράδειγμα για ιδιοκτησία όπως ακριβώς ο Δήμος ενημερώνει τον ιδιοκτήτη με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής:

§  Αρχική ιδικτησία βάσει τίτλων 817,5 τ.μ.

§  Αρχική ιδιοκτησία που εμφανίζεται στους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής 449,28 τ.μ.

§  Εισφορά σε γη 220,22 τ.μ.

§  Εναπομείνουσα γη 229,06 τ.μ., η οποία κατανέμεται σε 21 διαφορετικά «ΟΤ», σε εκτάσεις από 2,99 τ.μ. έως 25,33 τ.μ.

§  Στην ιδιοκτησία υπάρχει και κατοικία.

   Οι πίνακες της Πράξης Εφαρμογής έχουν δοθεί σε ελάχιστους ιδιοκτήτες και μόνο εξ αυτού χρειάζεται παράταση.

   Ακόμη: Στις κατοικίες που βρίσκονται στην εν λόγω έκταση, εμφανίζονται συνιδιοκτήτες όλοι οι ιδιοκτήτες της (κτηματολόγιο). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργούνται αξεπέραστα προβλήματα, εκτός των άλλων και στη μεταβίβαση των ακινήτων αυτών (γονική παροχή, πώληση κ.λπ.)

   Από κάποιους προτείνεται σαν λύση:  Ο Δήμος να αναλάβει να συντονίσει τους ιδιοκτήτες, ώστε με δικαστικές αποφάσεις να κάνουν «χρησικτησία» της ιδιοκτησίας τους. Αυτό απαιτεί έξοδα (δικηγόρος, δικαστικά κλπ), μεταγραφή (υποθηκοφυλακίο, κτηματολόγιο). Είναι δύσκολος ο συντονισμός από τον Δήμο, λόγω έλλειψης προσωπικού. Θα πάρει πολύ χρόνο.

   Σαν Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανθούσας προτείνουμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να καθορίζει την ακριβή θέση της κάθε ιδιοκτησίας και τις διαστάσεις της, με βάση το συμβόλαιο αγοράς και το σχέδιο το μηχανικού Αναστάσιου Καρκαβέλα. Ακόμη να ρυμίζει την εισφορά γης όπως στα αυτοτελή οικόπεδα.

   Άποψη προερχόμενη από το ΥΠΕΧΩΔΕ λέει ότι: το πολεοδομικό γραφείο που έκανε την μελέτη ΕΠΡΕΠΕ να πάρει υπ’ όψη του την πραγματικότητα και να την εφαρμόσει, όσον αφορά τον ορισμό της θέσης και των διαστάσεων των ιδιοκτησιών. Το πρόβλημα που δημιουργεί η πρόταση του πολεοδομικού γραφείου για την Πράξη Εφαρμογής καθιστά προβληματική έως αδύνατη την κύρωσή της από την Περιφέρεια. Το πολεοδομικό γραφείο πρέπει να διορθώσει τη μελέτη με βάση τα παραπάνω. Αλλιώς πιθανά μετά από χρόνια να συζητάμε για καινούργια προσπάθεια ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

   Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με καταπατήσεις. Για παράδειγμα στο Πάρκο της Ανθούσας δηλώνονται ιδιοκτησίες με χρησικτησία δύο «μαρτύρων» (όχι δικαστική απόφαση), ενώ υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι δεν είναι δικά τους. Το πολεοδομικό γραφείο έχει πάρει υπ’ όψη του τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις;

   Ζητάμε παράταση της 1ης Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής για χρόνο ικανό, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Σε προηγούμενη ανανκοίνωση του Συλλόγου είχαμε επισημάνει δύο σοβαρά προβλήματα της Πράξης Εφαρμογής για το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας:

        I.            Το πρώτο έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες «εξ αδιαιρέτου» μέσα σε μεγάλη έκταση, π.χ. Κούτελο.

      II.            Το δεύτερο με «διεκδικήσεις», (στην ουσία καταπατητών) πάνω από 160 στρέμματα, όπως το Πάρκο κ.λπ.

Τα προβλήματα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να καθυστερήσουν την Πράξη Εφαρμογής για απροσδιόριστο χρόνο.

   Θέλουμε εδώ να επισημάνουμε τις ευθύνες της Δημοτικής αρχής, που το χρονικό διάστημα από την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι για να λυθούναυτά τα προβλήματα και έτσι συνεχίζει.

   Να πάρουμε για παράδειγμα το Κούτελο:

Ø  Είναι έκταση 209,5 στρμ.

Ø  Έχει οικόπεδα των 500 τ.μ. τα περισσότερα.

Ø  Υπάρχουν αρκετά σπίτια.

Με τα παραπάνω σαν δεδομένα οι ιδιοκτησίες (οικόπεδα) στο Κούτελο έχουν τα εξής προβλήματα:

·        Οικόπεδο των 500 τ.μ. θα χρεωθεί για εισφορά σε γη αρθροιστικά ποσοστό περίπου 49%, δηλαδή 245 τ.μ.

·        Αντίστοιχο οικόπεδο, που είναι αυτοτελές θα χρεωθεί για εισφορά σε γη ποσοστό 11,3%, δηλαδή 56,5 τ.μ..

·        Υπάρχει πρόβλημα στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης κάθε ιδιοκτησίας μέσα στην «εξ αδιαιρέτου» έκταση.

Από αυτό προκύπτουν μια σειρά προβλήματα, όπως:

·        Δημιουργείται συνιδιοκτησία σε σπίτια από εκείνους που δεν έχουν χτίσει το οικόπεδό τους;

·        Στα σπίτια που έχουν γίνει υπερβάσεις του συντελεστή δόμησης, μειώνουν το δικαίωμα σε αυτόν το συντελεστή των υπολοίπων οικοπέδων που δεν έχουν χτιστεί;

·        Τι πρόβλημα θα δημιουργείται για τη μεταβίβαση αυτών των ιδιοκτησιών; (πώληση, γονική παροχή, κ.λπ.)

   Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση, γιατί ο Νόμος το δημιουργεί. Αυτό έπρεπε να επιδιωχτεί και διεκδικηθεί από τον Δήμο, πριν φτάσουμε εδώ. Όμως ακόμα και τώρα πρέπει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να μπουν μπροστά για να λυθούν αυτά τα προβλήματα.

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των «εξ αδιαιρέτου» εκτάσεων. Μας αφορά όλους τους Ανθουσιώτες για δύο λόγους:

ΠΡΩΤΟ: είμαστε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας, ώστε να μην υποχρεωθούν να ξαναγοράσουν τα οικόπεδά τους και από πάνω να μην ξέρουν ποιο είναι το οικόπεδό τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ: θα επηρεάσει σημαντικά τον χρόνο εξέλιξης της Πράξης Εφαρμογής.

   Θέλουμε εδώ να εκφράσουμε και τις διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για την πλημελη, έως ανύπαρκτη δυνατότητα, για αυτοπρόσωπη ενημέρωσή τους. Υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν υποβάλλει αίτημα πάνω από 20 μέρες, για να τους δοθούν τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής, για την ιδιοκτησίας τους και καμία απάντηση δεν έχουν.

 

   Το ΔΣ του Συλλόγου σας καλεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του, να συζητήσουμε τα παραπάνω. Ακόμα καλούμε όποιον συμπολίτη μας μπορεί και θέλει να βοηθήσει, από τη νομική ή την τεχνική πλευρά του θέματος, να το δηλώσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην συγκέντρωση θα συζητηθούν και τα θέματα της πολιτικής προστασίας εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου.

ΣΗΜ: υποχρεωτική χρήση μάσκας και θα κρατάμε τις αποστάσεις

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται σε όλους καλό Πάσχα, με υγεία! Καλή Ανάσταση!

   Είναι γνωστό ότι έχει γίνει η πρώτη ανάρτηση της πρότασης της Πράξης Εφαρμογής (ΠΕ), του Σχεδιου Πόλης (ΣΠ). Η ανακοίνωση του Τοπικού Συμβουλίου της πόλης μας δεν έφτασε σε όλες τις γειτονιές και κάποιοι συμπολίτες μας δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για την ανάρτηση. Σε συνδιασμό δε με τα μέτρα για την πανδημία (δυσκολία στη δια ζώσης ενημέρωση), θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας (14- 5- 2021), που έχει δοθεί.

   Η Π. Ε. της Πολεοδομικής Μελέτης (ΠΜ) έχει δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την καταπάτηση που «διεκδικούν» κάποιοι, συνολικής έκτασης πλέον των 160 στρεμμάτων (π.χ. Πάρκο). Το δεύτερο έχει να κάνει με τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα σε μεγάλη έκταση (π.χ. Κούτελο), στα οποία η εισφορά σε γη ανεβαίνει σε μεγάλα ποσοστά.

Ποσοστά εισφοράς σε γη:

·        Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ., ποσοστό 11,3%

·        Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ., ποσοστό 22,6%

·        Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 2000 τ.μ., ποσοστό 33,9%

·        Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ., ποσοστό 45,2%

·        Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ., ποσοστό 50%

   Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μετατροπή της εισφοράς σε γη- σε χρήμα, συν τη εισφορά σε χρήμα και σε συνδιασμό με τον καθορισμό της τιμής μονάδας, θα ορίζει το ποσό για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες σχεδόν θα ξαναγοράσουν τα οικόπεδά τους στις σημερινές τιμές!!!

ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να συμβάλλει να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα.

Ανθουσιώτισσες, -τες,

   Ένας και πλέον χρόνος πανδημίας. Το μεγαλύτερο διάστημα αυτού του χρόνου με lockdown. Έχουμε βαρεθεί να τους ακούμε να μας λένε: «φως στο τούνελ», «βγαίνουμε από το τούνελ», «τόσα... εκατομμύρια εμβόλια το μήνα», «φτάνουμε στην ανοσία της αγέλης», «αν αρρωστήσετε είναι ατομική ευθύνη», «τα μέτρα δεν αποδίδουν γιατί εσείς δεν τα τηρείτε» και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Όσο δεν αντιδρούμε απέναντι σε αυτή την πολιτική, θα καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, να μετράμε τους νεκρούς μας και οι βιομήχανοι του φάρμακου θα ρυθμίζουν τη ροή των εμβολίων με βάση την εξασφάλιση των υπερκερδων τους.

   Όπως διαπιστώσαμε ένα χρόνο τώρα, η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά με τα μέχρι σήμερα μέτρα.

ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:

·        Θωράκιση των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, της ΠΦΥ.

·        Επιπλέον ενίσχυση των δομών Υγείας με προσωπικό και μέσα.

·        Να επιταχθούν χωρίς όρους τα μεγαθήρια της ιδιωτικής Υγείας.

·        Να γίνει προμήθεια άμεσα κάθε εμβολίου που αντιμετωπίζει τον Κορονοϊό, ανεξάρτητα από την προέλευσή του.

·        Γενικό Νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική.

·        Κέντρο Υγείας στον Δήμο Παλλήνης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

 

   Όλοι είμαστε ενημερωμένοι για την κατάσταση της πανδημίας. Τα κρούσματα καθημερινά αυξάνονται, οι εμβολιασμοί δεν προχωράνε όπως μας είχαν πει. Στο Δήμο μας υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανθούσας σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ:

1) Σάββατο 20 Μαρτίου στην Πλατεία Αγίου Τρύφωνα (Παλλήνη) και ώρα 10.00 με 15.00

2) Δευτέρα 22 Μαρτίου στην Πλατεία Ηρώων (Ανθούσα) και ώρα 10.00 με 15.00


Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν θα πρέπει:
  • Να έχουν μαζί την Αστυνομική Ταυτότητα
  • Να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους
  • Να δώσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους, στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του τεστ


Για την μετακίνησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στείλει προηγουμένως, μήνυμα με τον κωδικό 1 στο 13033.


Ευχόμαστε σε όλους καλή υγεία!


Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, με υγεία και πρόοδο, με δουλειά και προκοπή!

   Με ευχές της καρδιάς μας όμως δεν αντιμετωπίζεται η πολιτικη της κυβέρνησης στην Υγεία, στην Πρόνοια, στη ζωή μας. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας. Όμως μετά από δυόμιση μήνες lockdown, ελάχιστα έχουν μειωθεί τα κρούσματα και οι νοσούντες με κορονοϊό. Η κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας- Πρόνοιας δεν άλλαξε. Έγιναν ελάχιστες προσλήψεις προσωπικού, τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν, οι ΜΕΘ στενάζουν. Χιλιάδες οι νεκροί. Ακόμα και το εμβόλιο γίνεται εργαλείο στον απάνθρωπο ανταγωνισμό των πολυεθνικών για να αποκομίσουν κέρδη.

   Για να αλλάξουν τα δεδομένα και να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης του ιού δεν αρκεί η «ατομική ευθύνη» και οι περιορισμοί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

·        Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον έγκαιρο και μαζικό εμβολιασμό όλων.

·        Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και για ΠΦΥ.

·        Νέες ΜΕΘ.

·        Δωρεάν τέστ.

·        Επίταξη των ιδιωτικών δομών Υγείας.

·        Δημιουργεία Κέντρων Υγείας σε κάθε Δήμο.

·         Νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική.

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Η πρώτη ανάρτηση για την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου της Ανθούσας θα γίνει τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα γα τα χαρτιά που θα χρειαστεί να καταθέσουμε. Η πολύμηνη καθυστέρηση οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

   Τέλος, έχουμε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη, που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιήσαμε δραστηριότητες στον Σύλλογο, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και ο χρόνος είναι μπροστά μας!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

                                                  

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Την πέμπτη 11 Απρίλη 2019 και ώρα 6μμ θα γίνει η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Ανθούσας  στην αίθουσα του Συλλόγου.
     Θέματα της  συνεδρίασης θα είναι:
1.  Αντιπυρική περίοδος (ενημέρωση, εξελίξεις,  προγραμματισμός).
2.  Εκδήλωση για τα ναρκωτικά  (προγραμματισμός).
3.  Δραστηριότητες του Συλλόγου.
      Η συνεδρίαση του Δ.Σ.  θα είναι ανοιχτή.  Μπορούν να τεθούν για συζήτηση  θέματα 
από μέλη του Δ.Σ.  αλλά και από απλά μέλη του Συλλόγου.
                                                 
                                                    Για το Δ.Σ.  ο πρόεδρος
                                                         Νίκος  Γαβράς
                                                                    .