Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Σε προηγούμενη ανανκοίνωση του Συλλόγου είχαμε επισημάνει δύο σοβαρά προβλήματα της Πράξης Εφαρμογής για το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας:

        I.            Το πρώτο έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες «εξ αδιαιρέτου» μέσα σε μεγάλη έκταση, π.χ. Κούτελο.

      II.            Το δεύτερο με «διεκδικήσεις», (στην ουσία καταπατητών) πάνω από 160 στρέμματα, όπως το Πάρκο κ.λπ.

Τα προβλήματα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να καθυστερήσουν την Πράξη Εφαρμογής για απροσδιόριστο χρόνο.

   Θέλουμε εδώ να επισημάνουμε τις ευθύνες της Δημοτικής αρχής, που το χρονικό διάστημα από την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι για να λυθούναυτά τα προβλήματα και έτσι συνεχίζει.

   Να πάρουμε για παράδειγμα το Κούτελο:

Ø  Είναι έκταση 209,5 στρμ.

Ø  Έχει οικόπεδα των 500 τ.μ. τα περισσότερα.

Ø  Υπάρχουν αρκετά σπίτια.

Με τα παραπάνω σαν δεδομένα οι ιδιοκτησίες (οικόπεδα) στο Κούτελο έχουν τα εξής προβλήματα:

·        Οικόπεδο των 500 τ.μ. θα χρεωθεί για εισφορά σε γη αρθροιστικά ποσοστό περίπου 49%, δηλαδή 245 τ.μ.

·        Αντίστοιχο οικόπεδο, που είναι αυτοτελές θα χρεωθεί για εισφορά σε γη ποσοστό 11,3%, δηλαδή 56,5 τ.μ..

·        Υπάρχει πρόβλημα στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης κάθε ιδιοκτησίας μέσα στην «εξ αδιαιρέτου» έκταση.

Από αυτό προκύπτουν μια σειρά προβλήματα, όπως:

·        Δημιουργείται συνιδιοκτησία σε σπίτια από εκείνους που δεν έχουν χτίσει το οικόπεδό τους;

·        Στα σπίτια που έχουν γίνει υπερβάσεις του συντελεστή δόμησης, μειώνουν το δικαίωμα σε αυτόν το συντελεστή των υπολοίπων οικοπέδων που δεν έχουν χτιστεί;

·        Τι πρόβλημα θα δημιουργείται για τη μεταβίβαση αυτών των ιδιοκτησιών; (πώληση, γονική παροχή, κ.λπ.)

   Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση, γιατί ο Νόμος το δημιουργεί. Αυτό έπρεπε να επιδιωχτεί και διεκδικηθεί από τον Δήμο, πριν φτάσουμε εδώ. Όμως ακόμα και τώρα πρέπει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να μπουν μπροστά για να λυθούν αυτά τα προβλήματα.

Ανθουσιώτισσες, -τες

   Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των «εξ αδιαιρέτου» εκτάσεων. Μας αφορά όλους τους Ανθουσιώτες για δύο λόγους:

ΠΡΩΤΟ: είμαστε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας, ώστε να μην υποχρεωθούν να ξαναγοράσουν τα οικόπεδά τους και από πάνω να μην ξέρουν ποιο είναι το οικόπεδό τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ: θα επηρεάσει σημαντικά τον χρόνο εξέλιξης της Πράξης Εφαρμογής.

   Θέλουμε εδώ να εκφράσουμε και τις διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για την πλημελη, έως ανύπαρκτη δυνατότητα, για αυτοπρόσωπη ενημέρωσή τους. Υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν υποβάλλει αίτημα πάνω από 20 μέρες, για να τους δοθούν τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής, για την ιδιοκτησίας τους και καμία απάντηση δεν έχουν.

 

   Το ΔΣ του Συλλόγου σας καλεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του, να συζητήσουμε τα παραπάνω. Ακόμα καλούμε όποιον συμπολίτη μας μπορεί και θέλει να βοηθήσει, από τη νομική ή την τεχνική πλευρά του θέματος, να το δηλώσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην συγκέντρωση θα συζητηθούν και τα θέματα της πολιτικής προστασίας εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου.

ΣΗΜ: υποχρεωτική χρήση μάσκας και θα κρατάμε τις αποστάσεις

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο