Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ

   Η Πολεοδομική Μελέτη για την ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης εγκρίθηκε με το ΦΕΚ ΑΑΠ 167/12-8-16.

Για την Πράξη Εφαρμογής έγινε η πρώτη ανάρτηση στις 12- 4- 2021. Η ανάρτηση, λόγω της πανδημίας, έγινε κυρίως ηλεκτρονικά, όπως και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η αυτοπρόσωπη ενημέρωση γίνεται με ραντεβού. Όμως λόγω έλλειψης προσωπικού, ούτε στα τηλέφωνα απαντούν οι υπηρεσίες του Δήμου, ούτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χιλιάδες ραντεβού από έναν έως δύο υπαλλήλους.

   Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα μπλοκάρουν την εξέλιξη της ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

   Το πρώτο έχει να κάνει με ορισμένες περιοχές στις οποίες οι ιδιοκτησίες είναι «εξ αδιαιρέτου», σε ενιαία μεγάλη έκταση.

Για παράδειγμα περιοχή Κούτελο:

·         Έχει έκταση 209.500 τ.μ.

·         Οι περισσότερες ιδιοκτησίες είναι 500 τ.μ.

·         Υπάρχουν περί τις 50 κατοικίες (νομιμοποιημένες).

·         Στο κτηματολόγιο εμφανίζονται με κοινό ΚΑΕΚ της ενιαίας έκτασης.

   Με τα παραπάνω δεδομένα:

   Οι ιδιοκτησίες θα χρεωθούν εισφορά σε γη, (αρθροιστικά), περίπου 49%. Μετά την εισφορά θα καθίστανται μη άρτιες. Αν μετατραπεί η εισφορά γης σε χρήμα συν την εισφορά σε χρήμα και σε συνδιασμό με τον καθορισμό της τιμής μονάδας, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Σχεδόν θα ξαναγοράσουν το οικόπεδό τους.

   Η αγορά «εξ αδιαιρέτου» από τους μικροϊδιοκτήτες έγινε με βάση το τοπογραφικό σχέδιο του μηχανικού Αναστάσιου Καρκαβέλα, στο οποίο ορίζεται η θέση της κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και οι δρόμοι, χωρίζοντας την έκταση σε «Οικοδομικά Τετράγωνα».

   Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής, ενώ αναγνωρίζεται η πραγματικότητα του σχεδίου του παραπάνω μηχανικού, όσον αφορά τους δρόμους και τα «ΟΤ», όπως ορίζονται σε αυτό, δεν αναγνωρίζεται ο ορισμός της θέσης της κάθε ιδιοκτησίας, με βάση την οποία ο ιδιοκτήτης αγόρασε.

Και τι κάνει;   Μετά τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, (ελέγχεται αν σωστά υπολογίζεται), κατανέμει «εξ αδιαιρέτου» την εναπομείνουσα ιδιοκτησία αναλογικά σε κάθε τετράγωνο. Έτσι, ένα οικόπεδο στο οποίο μπορεί να υπάρχει και κατοικία, εμφανίζεται να είναι 5 τ.μ. στο Α’ «ΟΤ», 12 τ.μ. στο Β’ «ΟΤ», 20 τ.μ. στο Γ’ «ΟΤ» κ.λπ.

Παράλογο;

Σκοπιμότητα;

Πραγματικό παράδειγμα για ιδιοκτησία όπως ακριβώς ο Δήμος ενημερώνει τον ιδιοκτήτη με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής:

§  Αρχική ιδικτησία βάσει τίτλων 817,5 τ.μ.

§  Αρχική ιδιοκτησία που εμφανίζεται στους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής 449,28 τ.μ.

§  Εισφορά σε γη 220,22 τ.μ.

§  Εναπομείνουσα γη 229,06 τ.μ., η οποία κατανέμεται σε 21 διαφορετικά «ΟΤ», σε εκτάσεις από 2,99 τ.μ. έως 25,33 τ.μ.

§  Στην ιδιοκτησία υπάρχει και κατοικία.

   Οι πίνακες της Πράξης Εφαρμογής έχουν δοθεί σε ελάχιστους ιδιοκτήτες και μόνο εξ αυτού χρειάζεται παράταση.

   Ακόμη: Στις κατοικίες που βρίσκονται στην εν λόγω έκταση, εμφανίζονται συνιδιοκτήτες όλοι οι ιδιοκτήτες της (κτηματολόγιο). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργούνται αξεπέραστα προβλήματα, εκτός των άλλων και στη μεταβίβαση των ακινήτων αυτών (γονική παροχή, πώληση κ.λπ.)

   Από κάποιους προτείνεται σαν λύση:  Ο Δήμος να αναλάβει να συντονίσει τους ιδιοκτήτες, ώστε με δικαστικές αποφάσεις να κάνουν «χρησικτησία» της ιδιοκτησίας τους. Αυτό απαιτεί έξοδα (δικηγόρος, δικαστικά κλπ), μεταγραφή (υποθηκοφυλακίο, κτηματολόγιο). Είναι δύσκολος ο συντονισμός από τον Δήμο, λόγω έλλειψης προσωπικού. Θα πάρει πολύ χρόνο.

   Σαν Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανθούσας προτείνουμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να καθορίζει την ακριβή θέση της κάθε ιδιοκτησίας και τις διαστάσεις της, με βάση το συμβόλαιο αγοράς και το σχέδιο το μηχανικού Αναστάσιου Καρκαβέλα. Ακόμη να ρυμίζει την εισφορά γης όπως στα αυτοτελή οικόπεδα.

   Άποψη προερχόμενη από το ΥΠΕΧΩΔΕ λέει ότι: το πολεοδομικό γραφείο που έκανε την μελέτη ΕΠΡΕΠΕ να πάρει υπ’ όψη του την πραγματικότητα και να την εφαρμόσει, όσον αφορά τον ορισμό της θέσης και των διαστάσεων των ιδιοκτησιών. Το πρόβλημα που δημιουργεί η πρόταση του πολεοδομικού γραφείου για την Πράξη Εφαρμογής καθιστά προβληματική έως αδύνατη την κύρωσή της από την Περιφέρεια. Το πολεοδομικό γραφείο πρέπει να διορθώσει τη μελέτη με βάση τα παραπάνω. Αλλιώς πιθανά μετά από χρόνια να συζητάμε για καινούργια προσπάθεια ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

   Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με καταπατήσεις. Για παράδειγμα στο Πάρκο της Ανθούσας δηλώνονται ιδιοκτησίες με χρησικτησία δύο «μαρτύρων» (όχι δικαστική απόφαση), ενώ υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι δεν είναι δικά τους. Το πολεοδομικό γραφείο έχει πάρει υπ’ όψη του τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις;

   Ζητάμε παράταση της 1ης Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής για χρόνο ικανό, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο