Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Εθελοντική αιμοδοσία - Σάββατο 13 Ιουλίου 2013


Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η  Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ   Π Α Λ Λ Η Ν Η Σ


ΣΑΒΒΑΤΟ 13  ΙΟΥΛΙΟΥ  2013    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΚΑΠΗ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ  25ης   ΜΑΡΤΙΟΥ                                
9:00 – 13:00
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να έρθουν... 5΄είναι αρκετά γιά να σώσεις μιά ζωή!

ΑΙΜΑ ... δώρο ΖΩΗΣ, αξίζει τα πάντα ... δεν κοστίζει τίποτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου