Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Πώς θα πληρώσετε το φόρο σας σε 7 δόσεις

Αναδημοσιεύουμε από : την ΗΜΕΡΗΣΙΑ www.imerisia.gr  Παρασκευή 17 Αυγ.2012
σχετικό άρθρο.

Του Θανάση Παπαδή
Από χθες το μεσημέρι τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο Taxisnet, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το ύψος, το αριθμό των δόσεων, καθώς και τις ημερομηνίες που θα πρέπει να γίνει η πληρωμή του φόρου εισοδήματος.
Ο κάθε φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και άλλες σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει προς την εφορία από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και της ειδικής εφαρμογής που έχει ως τίτλο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».
Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ και η εξόφληση των δόσεων μπορεί να γίνει έως και 7 μηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και κλείνει ο φετινός προϋπολογισμός.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν ενημερώνει τους φορολογούμενους μόνο για τις δόσεις του φόρου εισοδήματος, αλλά και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις τους προς την εφορία (ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.).
Η καταβολή του φόρου σε δόσεις αφορά τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος όταν το ποσό είναι άνω των 300 ευρώ και δεν ισχύει για τυχόν άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει ο φορολογούμενος.
Χρήσιμες συμβουλές
Μέσω του Taxisnet παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις, της σχετικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, και επιθυμούν να καταβάλουν το Φόρο Εισοδήματος με τις νέες δόσεις, να ανακτούν στην οθόνη του υπολογιστή και να τυπώνουν τα νέα αποδεικτικά είσπραξης του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φυσικών Προσώπων (ΕΕΣΦΠ) κάθε φορά που το επιθυμούν.
Τη δυνατότητα αυτή έχουν όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξάρτητα είναι πιστοποιημένοι στο Taxisnet.
Η ενημέρωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.gsis.gr και εν συνεχεία επιλέγεται η εφαρμογή «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».
Ο φορολογούμενος πληκτρολογεί ΑΦΜ και τον αριθμό ειδοποίησης που αναγράφεται στην ενότητα Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Ενιαίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φυσικών Προσώπων (ΕΕΣΦΠ) με βάση την Αρχική Δήλωση.
Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται και εκτυπώνονται όλα τα αποδεικτικά είσπραξης όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί βάσει του νέου καθεστώτος των δόσεων.
Πιο αναλυτικά:
Στο αριστερό μέρος κάθε αποδεικτικού είσπραξης αποτυπώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
ΑΦΜ: Αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου.
Χρημ. Κατάλογος: Αναγράφονται ο αριθμός του χρηματικού καταλόγου, ο αριθμός της γραμμής και ο κωδικός της ΔΟΥ που έχει βεβαιωθεί η οφειλή.
Δόση: Αναγράφεται ο αριθμός της δόσης του συγκεκριμένου αποδεικτικού είσπραξης.
Αρχικό Ποσό Δόσης/εων: Αναγράφεται το ποσό σε κεφάλαιο των δόσεων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
Πληρωθέν: Αναγράφεται το ποσό που έχει καταβληθεί έναντι των δόσεων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: Αναγράφεται το ποσό σε κεφάλαιο της δόσης/εων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
Εκπρόθεσμο: Αναγράφονται οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν το ποσό της δόσης/εων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την πρώτη κατά σειρά ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης.
Μη Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: Αναγράφεται το ποσό της δόσης/εων που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Ποσό για Καταβολή: Αναγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που αποτυπώνεται σε κάθε αποδεικτικό είσπραξης.
Πληρωτέο μέχρι: Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του μήνα μέχρι την οποία πρέπει να καταβληθεί το συνολικό ποσό που αποτυπώνεται σε κάθε αποδεικτικό είσπραξης.
Στο δεξί μέρος κάθε αποδεικτικού είσπραξης αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογούμενου και ακολουθεί η ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή σε Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. Όπως σημειώνεται από την ΓΓΠΣ, για την αποφυγή λαθών κατά την πληρωμή μέσω Τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. προτείνεται οι φορολογούμενοι να προσκομίζουν στην Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. το συγκεκριμένο αποδεικτικό είσπραξης που κάθε φορολογούμενος επιθυμεί να καταβάλει. Όταν γίνεται ανάκτηση των νέων ειδοποιητηρίων πληρωμής οι κλειστές δόσεις εμφανίζονται με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ». Λόγω ετεροχρονισμένης ενημέρωσης των πληρωμών μέσω τραπεζών υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση της εικόνας των αποδεικτικών είσπραξης.
Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση των φορολογουμένων με τα ειδοποιητήρια πληρωμής των δόσεων θα γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ διότι δεν προβλέπεται η αποστολή ειδοποιητηρίων ταχυδρομικά.
Τα νέα χρεωστικά ποσά Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τρέχοντος έτους που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων δεν εντάσσονται στην ισχύουσα ρύθμιση για περισσότερες δόσεις και καταβάλλονται μόνο στις ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις που η αρχική βεβαίωση παραμένει μετά την εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση και η καταβολή μέσω Τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ.
Για τις νέες εκκαθαρίσεις που θα γίνουν από τη ΓΓΠΣ, τα αποδεικτικά είσπραξης που είναι ενσωματωμένα στο Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων και αποστέλλονται στους φορολογούμενους θα αναγράφουν τις ημερομηνίες λήξης και τα ποσά σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς δόσεων (εφάπαξ με έκπτωση ή σε δύο διμηνιαίες δόσεις), αλλά οι φορολογούμενοι που τηρούν τις προϋποθέσεις για τις νέες δόσεις θα εντάσσονται αυτόματα στην κατηγορία αυτή.
Εκτός των τραπεζών, η καταβολή του φόρου με τις νέες δόσεις μπορεί να γίνεται και στις ΔΟΥ.
Εφάπαξ εξόφληση έως 300 ευρώ

Για όσους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31η Αυγούστου 2012, ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013.
Η τελευταία δόση δεν μπορεί να καταβληθεί αργότερα από το τέλος Φεβρουαρίου 2013.
  • Η οφειλή έως 300 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα βεβαίωσης.
  • Αν ο φόρος βεβαιώθηκε εντός του Ιουλίου, η πληρωμή πρέπει να γίνει έως το τέλος Αυγούστου.
  • Αν ορισμένοι κατέβαλαν κάποια από τις δόσεις του φόρου, τότε καταβάλλεται σε 7 δόσεις ή σε 6, το υπόλοιπο ποσό του φόρου.
  • Όσοι έχουν καταβάλει την 1η δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από τις 31 Αυγούστου 2012.
  • Όσοι έχουν καταβάλει την 1η δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου