Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Νομιμοποίηση αυθαιρέτου σε 100 δόσεις

Απεγνωσμένα έσοδα αναζητά το κράτος και επαναφέρει στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Όσοι υπαχθούν σε αυτή μέχρι το τέλος του 2013 θα μπορούν να νομιμοποιήσουν το αυθαίρετό τους σε 100 δόσεις με 100 ευρώ το μήνα.

Το δικαίωμα δίνουν ελάχιστη μηναία δόση 100€ και να ξεπληρώσουν το πρόστιμό τους σε 100 μήνες θα έχουν μόνο όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθμιση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Εκτός από τις 100 δόσεις, όσοι –μέσα στο 2013- πληρώσουν το 30% του προστίμου σε διάστημα έξι μηνών από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, θα έχουν και έκπτωση 10%.

Αν η υπαγωγή δεν γίνει εντός του 2013, η εξόφληση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 δόσεις. Ο νέος νόμος θα έχει διάρκεια ως το τέλος του 2014.
Αν πάλι κάποιος θέλει να καταβάλει εφάπαξ το πρόστιμο, η έκπτωση θα είναι 25%.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με έκπτωση που έχει κατατεθεί στη Βουλή για νομικό έλεγχο, εντός έξι μηνών πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 5% του προστίμου. Διαφορετικά, το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στις ειδικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.), για τις οποίες είχε προβλεφθεί μείωση του ειδικού προστίμου ως και 85%, προστίθενται και οι μακροχρόνια άνεργοι. Γι' αυτούς προβλέπεται έκπτωση 50% του προστίμου της τακτοποίησης του αυθαιρέτου εφόσον πρόκειται για κύρια κατοικία.

Μεταξύ άλλων, βάσει του νομοσχεδίου νομιμοποιούνται, χωρίς την καταβολή παραβόλου και προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές (ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης) της Εκκλησίας αλλά και άλλοι αυθαίρετοι λατρευτικοί χώροι (π.χ. τεμένη).
Χωρίς παράβολο και πρόστιμο τακτοποιούνται και τα αυθαίρετα της ΔΕΗ ΑΕ.

Για την υπαγωγή αυτών στις νέες ρυθμίσεις αρκεί η υποβολή αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.
Εκτός από τις 100 δόσεις, όσοι –μέσα στο 2013- πληρώσουν το 30% του προστίμου σε διάστημα έξι μηνών από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, θα έχουν και έκπτωση 10%.
Επιπλέον, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος θα μπορεί να γίνει συμψηφισμός του προστίμου με τα ποσά που θα καταβληθούν (από την έναρξη εφαρμογής του νόμου) για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και τη στατική επάρκεια αυθαιρέτων προ του 2003. Οι αμοιβές και τα υλικά όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50% του ειδικού προστίμου.
πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου